LHS Thứ Sáu sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Sáu sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG- Lm Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes