LHS Thứ Sáu sau CN V PHỤC SINH: GIỚI LUẬT MỚI CỦA CHÚA KI TÔ - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Sáu sau CN V PHỤC SINH: GIỚI LUẬT MỚI CỦA CHÚA KI TÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes