LHS Thứ Tư sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ ÁNH SÁNG, AI TIN VÀO THẦY THÌ KHÔNG Ở LẠI TRONG BÓNG TỐILHS Thứ Tư sau CN IV PHỤC SINH: THẦY LÀ ÁNH SÁNG, AI TIN VÀO THẦY THÌ KHÔNG Ở LẠI TRONG BÓNG TỐI - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo