LHS Thứ Tư sau CN V PHỤC SINH: HIỆP NHẤT VỚI CHÚA KI TÔ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SINH HOA KẾT TRÁILHS Thứ Tư sau CN V PHỤC SINH: HIỆP NHẤT VỚI CHÚA KI TÔ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG VÀ SINH HOA KẾT TRÁI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes