Luồng gió Chúa Thánh Thần đổi với và bảo vệ Giáo Hội khỏi mọi bách hại - Lm. Antôn Đặng Hữu NamLuồng gió Chúa Thánh Thần đổi với và bảo vệ Giáo Hội khỏi mọi bách hại - Lm. Antôn Đặng Hữu Nam Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - 30.05.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo