Ngay khi đáp lời "xin vâng" Đức Maria đã trở thành Thiên Chúa Thánh Mẫu - Giải đáp Mục VụGiải đáp Mục vụ - Ngay khi đáp lời "xin vâng" Đức Maria đã trở thành Thiên Chúa Thánh Mẫu - Điều hợp: Duy Thủy - Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Liên dòng nam tại Việt Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo