🔴Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN | Nhà thờ Đức Bà Sài GònThánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự, cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 23-5-2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo