🔴Thánh Lễ: GP. Bùi Chu (18h00') - CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 03.05.2020🔴Thánh Lễ trực tuyến: GP. Bùi Chu (18h00') - CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 03.05.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo