🔴Thánh Lễ trực tuyến: GP. KonTum (17h30') - THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 08.05.2020🔴Thánh Lễ trực tuyến: GP. KonTum (17h30') - THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 08.05.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes