🔴Thánh Lễ trực tuyến: GP. Xuân Lộc (19h15') - THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 07.05.2020📌+ Do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế Được Phát Trực Tiếp Từ Tòa Giám Mục Xuân Lộc 📌+ Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước - Cho Giáo Phận - Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta, xin Thiên Chúa cho bệnh dịch Covid - 19 sớm qua mau . 🌀BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes