🔴Thánh Lễ trực tuyến - KHAI MẠC ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2020Thánh Lễ trực tuyến - KHAI MẠC ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2020 * NĂM THÁNH KỶ NIỆM 135 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU * Chủ tế: Cha Bonaventura Mai Thái - Tổng Đại Diện

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo