🔴Thánh Lễ: TGP. Sài Gòn (05h30') - THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 06.05.2020Thánh Lễ trực tuyến - THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH do linh mục Giuse Bùi Công Trác chủ sự. Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 06.05.2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo