🔴Thánh Lễ: TGP. Sài Gòn (5h30') - CHÚA NHẬT TUẦN 4 PHỤC SINH | Ngày 03.05.2020Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo