Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Phát DiệmTrực tiếp: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes