Bài 15: Biểu tượng sự chắc chắn và bảo đảm của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

 

 Bài 15: Biểu tượng sự chắc chắn và bảo đảm của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo