Bài 16: Biểu tượng sự tuyệt đối của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 16: Biểu tượng sự tuyệt đối của Thiên Chúa - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes