Bài 18: Biểu tượng các nghĩa của kinh Thánh (1) - Ý nghĩa của "MANNA" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

 

 Bài 18: Biểu tượng các nghĩa của kinh Thánh (1) - Ý nghĩa của "MANNA" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo