Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục cử hành vào thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa GiêsuBài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục cử hành vào thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo