Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Gia ĐịnhBài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Gia Định

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo