Bài Giảng Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài giảng Thánh Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lúc 17g30 ngày 30.5.2020 tại Trại Tâm Thần (nữ) Trọng Đức, huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo