Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" - Bài 2 ngày 30.6.2020: Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp chúng ta. Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT. Bài 2 ngày 30.6.2020: Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp chúng ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo