ĐIỂM HẸN GIÊSU tháng 6-2020 - Cha Phaolô Bảo Vinh, Dòng Chúa Cứu Thế.


Bài giảng lễ tại Điểm hẹn Giêsu Giáo xứ Công Lý 489 Hoàng Sa, quận 3, Sài gòn. Thánh lễ lúc 19g30 mỗi thứ sáu đầu tháng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo