LHS Thứ Hai sau Tuần X TN: TẠI SAO NGƯỜI NGHÈO KHÓ LẠI CÓ PHÚC? - Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT


LHS Thứ Hai sau Tuần X TN: TẠI SAO NGƯỜI NGHÈO KHÓ LẠI CÓ PHÚC? - Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo