LHS Thứ Tư 24.6: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ: LỄ ĐẶT TÊN - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCTLHS Thứ Tư 24.6: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ: LỄ ĐẶT TÊN - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo