[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất


Tại sao giáo lý lại khẳng định Thiên Chúa duy nhất? Trước hết, đó là điều mà Thiên Chúa nhắc đi nhắc lại trong suốt lịch sử cứu độ, bắt đầu từ thời Cựu Ước xuyên suốt tới thời Đức Kitô và thời Giáo hội.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo