Thánh lễ 17g00 | LTX Thứ Sáu đầu tháng 5/6/2020 | Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự.Thánh lễ 17g00 | LTX Thứ Sáu đầu tháng 5/6/2020 | Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo