Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 04.06.2020Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Chí Hòa lúc 15h00 ngày 04.06.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo