Thánh Lễ An Táng Linh Mục Vincent Đoàn - Thành Viên Hội Xuân Bích Hoa Kỳ - Qua Đời Vì COVID-19.Linh Mục Vincent Bùi Bằng Đoàn PSS đã an nghỉ trong Chúa lúc 9:03 tối ngày 9 tháng 6, 2020 tại San Jose, California, hưởng thọ 59 tuổi. Ngài qua đời vì COVID-19. Linh cữu cha Vincent Đoàn sẽ được hỏa thiêu và sẽ được đưa về Việt Nam để mai táng bên cạnh ông bà cố tại Xuân Lộc, Việt Nam. Xin tất cả hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Vincent Đoàn sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo