🔴Trực tuyến: NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔICHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI do linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự, cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 06-06-2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo