Bài 21: Giải đáp thắc mắc (1) - Ông Giuđa chết cách nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 21: Giải đáp thắc mắc (1) - Ông Giuđa chết cách nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo