Bài Giảng Đức Cha Giuse Trần Văn Toản | Họp mặt HĐMV ngày 28/07/2020Bài Giảng Đức Cha Giuse Trần Văn Toản | Họp mặt HĐMV của 5 Giáo hạt: Chợ Mới, Châu Đốc, Long Xuyên, Vĩnh An, Vĩnh Thạnh tại TGM Long Xuyên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo