Chương trình câu lạc bộ Lửa Hồng với chủ đề "Khoảng Lặng" - Lửa Hồng MusicChương trình câu lạc bộ Lửa Hồng với chủ đề "Khoảng Lặng". Đêm nhạc sẽ là thời gian chúng ta nhìn lại đại dịch COVID-19 và những góc nhìn cùng cảm nhận về biến cố này qua sự chia sẻ của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn cùng những chia sẻ tâm tình của các nhạc sĩ Lửa Hồng đặc biệt có sự chia sẻ của Sr. Tigon và Sr. Quỳnh Thoại.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo