Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" - Bài 3 ngày 1.7.2020: Mẹ Maria gánh đỡ thập giá cho chúng ta.Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT. Bài 3 ngày 1.7.2020: Mẹ Maria gánh đỡ thập giá cho chúng ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo