LHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII TN: NƯỚC TRỜI PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦULHS Thứ Năm sau Chúa Nhật XVII TN: NƯỚC TRỜI PHẢI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo