Lời Hằng Sống thứ hai 20.7.2020: Một thế hệ gian ác và ngoại tình - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTLời Hằng Sống thứ hai 20.7.2020: Một thế hệ gian ác và ngoại tình - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo