Ngày 26.07: kính thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Trinh Nữ MariaNgày 26.07: kính thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo