Nói về Mẹ, Nói với Mẹ - Bài 5: Mẹ có mặt trong mọi hoàn cảnh của chúng ta - Lm. Giuse Lê Quang UyNói về Mẹ, Nói với Mẹ - Bài 5: Mẹ luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh đời của chúng ta Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo