[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 15. Sáng Tạo: Đặc tính và Nội dungGiáo lý sáng tạo từ hư vô có ý nói rằng ngoài Thiên Chúa ra, không có gì tồn tại trước khi Thiên Chúa tạo thành thế giới. Trái với một số triết học cho rằng thế giới tồn tại vĩnh cửu, Kitô giáo cho rằng chỉ có Thiên Chúa là vĩnh cửu, thế giới trái lại có khởi đầu. Thuyết big bang ngày nay phù hợp với quan niệm này của Kitô giáo vì cũng cho rằng vũ trụ có khởi đầu từ vụ nổ big bang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo