[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 17 Sáng Tạo: Con Người (tt)Tại sao Kinh Thánh không nói Thiên Chúa dựng nên con người có cao có thấp, có đen có trắng, mà nói có nam có nữ? Điều này cho thấy, sự phân biệt nam nữ thuộc về cấu trúc hữu thể của con người, được quy định ngay từ sáng tạo. Cao thấp, đen trắng, v.v. chỉ là những thuộc tính mà ta có thể thay đổi hoặc cào bằng mà không ảnh hưởng tới căn cốt hữu thể con người. Nhưng nam nữ thì khác; đây là sự phân biệt và cơ cấu có từ sáng tạo, làm nên bản chất con người.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo