⭕️ Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên |ngày 30/07/2020 | TTTM Trà Kiệu⭕️ Trực tuyến: Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên | ngày 30/07/2020 | Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu | Giáo Phận Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo