🔴TRỰC TUYẾN: THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC 2020 - GP LONG XUYÊN



THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC 2020 Cho 11 Thầy Phó Tế Vào lúc 9h00, ngày 09.07.2020 Tại Nhà thờ ĐÀI ĐỨC MẸ TÂN HIỆP Do Đức Cha GIUSE TRẦN VĂN TOẢN chủ sự Thánh lễ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo