Bài giảng CN XXI TN A: Đức Kitô Là Ai đối với tôi? - Lm. Antôn Đặng Hữu NamBài giảng CN XXI TN A: Đức Kitô Là Ai đối với tôi? - Lm. Antôn Đặng Hữu Nam 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo