Bài giảng của linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, dòng Camilo trong thánh lễ Chúa nhật 22 mùa Thường niênBài giảng của linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, dòng Camilo trong thánh lễ Chúa nhật 22 mùa Thường niên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo