Bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM ABài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 7g00 sáng ngày 02.08.2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo