GIÁO HỘI LIÊN TIẾP MỪNG KÍNH VINH DANH CÁC THÁNH LẬP DÒNGGIÁO HỘI LIÊN TIẾP MỪNG KÍNH VINH DANH CÁC THÁNH LẬP DÒNG Có thể nói, Tháng 8 là tháng của các vị Thánh lập dòng, vì là tháng mừng kính vinh danh đến 5 vị Thánh sáng lập 5 dòng lớn, nổi tiếng liền nhau.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo