🔴 GP. Đà Nẵng (04h45'): TTTM Trà Kiệu - THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN | Ngày 02.08.2020⭕️ Trực tuyến: Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Thường Niên | 04g45 ngày 02/08/2020 | Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu | Giáo Phận Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes