🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. Đà Nẵng (17h15'): Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 04.08.2020⭕️ Trực tuyến: Thánh Lễ Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 04/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes