LHS Thứ Hai 24.08 lễ THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ: HÃY RA KHỎI ĐỊNH KIẾN CỦA MÌNH, ĐỂ TÌM GẶP CHÚALHS Thứ Hai 24.08 lễ THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ: HÃY RA KHỎI ĐỊNH KIẾN CỦA MÌNH, ĐỂ TÌM GẶP CHÚA

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo