LHS Thứ Năm 27.08 lễ Thánh Monica: HỠI CÁC BÀ MẸ, THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA-Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCTLHS Thứ Năm 27.08 lễ Thánh Monica: HỠI CÁC BÀ MẸ, THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA-Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo