🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN | Ngày 05.08.2020



Thánh Lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 05 tháng 08 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo